Ochrana súkromia

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Garmio, Partizánska cesta 42,97401 Banská Bystrica. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov, vybavenia ich objednávky, kontaktovania len za účelom ich objednávky a vystavenia faktúry v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.